09:54 +07 Thứ sáu, 13/12/2019

Trang nhất » Ngày này năm xưa

Chọn ngày:   Chọn tháng:  
Ngày này năm xưa Ngày này năm xưa
Ngày 13 tháng 12 năm xưa
Sự kiện trong nước
 • Nguyễn Nhạc mất ngày 13-12-1793
  Ông là người khởi xướng và là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn.
  Nǎm 1771, lực lượng nghĩa quân do ông lãnh đạo dấy lên từ đất Tây Sơn (tỉnh Bình Định), dần dần chiếm ra đến Quảng Nam và quét sạch quân chúa Nguyễn ở khu vực phía nam Bình Định. Tháng 6-1787 ông lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Thái Đức, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương cai quản các tỉnh miền Nam, Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương cai quản các tỉnh từ bắc Quảng Nam trở ra. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Nguyễn Nhạc cầu an, hưởng lạc, giảm sút ý chí chiến đấu.
 • Ngày 13-12-1946 diễn ra hội nghị các khu trưởng quân sự họp tại Hà Đông, do Trung ương Đảng triệu tập. Hội nghị quán triệt nhận định: Chủ trương của Đảng vẫn là tranh thủ khả nǎng hoà bình, nhưng phải chuẩn bị cấp tốc để tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện và trường kỳ. Hội nghị rút kinh nghiệm tác chiến ở Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Bộ và đề ra kế hoạch \"Vườn không nhà trống\".
 • Từ ngày 13-12-1974 đến ngày 6-1-1975, quân giải phóng miền Nam đã tiến hành chiến dịch Phước Long (nay thuộc tỉnh Bình Phước) nhằm đánh giá phản ứng của quân Mỹ sau khi rút khỏi miền Nam (tháng 3-1973).
  Ta đã đánh Bù Đǎng, thị xã Phước Long, Vĩnh Thiện, Phước Bình. Đến 19 giờ ngày 6-1-1975, ta giải phóng hoàn toàn thị xã Phước Long.
  Chiến dịch Phước Long cho thấy khả nǎng phản ứng hạn chế của quân đội Sài Gòn và cả nước Mỹ.
Sự kiện ngoài nước
 • Viét Phrǎngxoa (Viète Francois) là nhà bác học lỗi lạc người Pháp, sinh nǎm 1540, mất ngày 13-12-1603. Ông được mệnh danh là \"cha đẻ của đại số học\".
  Đại số học trong các công trình của Viét trở thành khoa học tổng quát về phương trình đại số, dựa trên phép tính các biểu thức chữ. Ông là người đầu tiên đã ký hiệu không những ẩn số mà cả các hệ số của phương trình bằng các chữ. Nhờ đó, ông có thể diễn đạt các tính chất của phương trình bằng những công thức tổng quát. Viét là người đầu tiên đã đưa ra các công thức (ngày nay mang tên ông) để thiết lập sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nghiệm và các hệ số của phương trình đại số.
 • Henrich Hainơ (Herinich Heine), nhà thơ Đức lớn nhất thế kỷ XIX sinh ngày 13-12-1797.
  Nǎm 1825 ông đỗ tiến sĩ luật và trở thành luật sư. Tuy vậy ông chú ý đến vǎn học, triết học. Ông được coi là nhà thơ lãng mạn cách mạng. Bên cạnh những bài thơ về tình yêu và thiên nhiên, ông còn có các bài đả kích sâu cay bè lũ quý tộc thiển cận và tố cáo giáo hội. Nǎm 1831 ông sang Pari. Thời gian này ông gặp Mác. Chịu ảnh hưởng của Mác, ông sáng tác bài Những người thợ dệt ở Xilêdi nói về cuộc nổi dậy của thợ dệt. Ngoài thơ ca, ông còn có nhiều bài báo chống lại chế độ thống trị đương thời.
  Ông mất ngày 17-12-1856.
 • 13-12-1991, Nam và Bắc Triều tiên kí hiệp định không tấn công lẫn nhau, mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước.
 • Tào Ngu sinh nǎm 1911 và qua đời ngày 13-12-1996
  Ông là người viết kịch nổi tiếng Trung Quốc. Trong vở kịch Lôi Vũ, Tào Ngu đã dựng lại được cuộc sống hủ bại và đầy tội ác của một gia đình phong kiến tư sản hoá, hình ảnh tượng trưng của xã hội nửa phong kiến, nửa thuộc địa Trung Hoa. Tác giả lên án chế độ xã hội kỳ quái và chỉ rõ con đường diệt vong không tánh khỏi của nó.