Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa năm học 2019-2020

Bổ sung ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 15-7-2019 đến 30-7-2019
1. Điều kiện tuyển dụng: Người có đủ các điều kiện sau đây
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, Có lý lịch rõ ràng, Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
Ngoài ra, ngành giáo dục Biên Hòa cũng cần tuyển các ngạch viên chức tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành: Văn thư, Văn thư trung cấp, kế toán, Y tế.
2. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.
3. Thời gian phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Vào buổi sáng các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày thông báo đến hết ngày 07/7/2019.
4. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố (Số 112, Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Người dự tuyển có thể xem chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể tại Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Biên hòa, tại Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn hoặc website: http://bienhoa.edu.vn


Điện thoại liên hệ: 0251.382.3379 - BP. TCCBPhiếu đăng ký dự tuyển   Người dự tuyển tải  phiếu này về điền thông tin để nộp, Phòng GD-ĐT không phát hành hồ sơ như các năm trước


Xem văn bản chi tiết

+ 458/TB-UBND Thông báo tuyển dụng 

+ 6644/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng  


+ 539/TB-UBND Bổ sung việc tuyển dụng viên chức 
- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 07-6-2019 đến 26-6-2019, 15-7-2019 đến 30-7-2019 các buổi sáng trong ngày làm việc. Xem chi tiết trong 539/TB-UBND


Tham khảo:
+ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức